Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 01/02/2023
07:19, 01/02/2023
Những nội dung chính: 
1./ Tăng trưởng Việt Nam dự báo thuộc nhóm cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 
2./ Hơn 871 nghìn lượt khách quốc tế tới Việt Nam trong tháng 1. 
3./ Start-up của “ Lunch with me” truyền đam mê cho bạn trẻ yêu công nghệ. 
4./ Đô Lương trồng ngô ngọt cho thu nhập 75 triệu đồng/ha.