Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 11/7/2023
07:51, 11/07/2023
Có những nội dung chính: 
1./ Nghệ An sẽ xây dựng đền thờ liệt sĩ tỉnh tại khu vực núi Dũng Quyết. 
2./ Chuẩn bị kịch bản đối phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn. 
3./ Những lớp học hè ý nghĩa. 
4./ Quế Phong: Người dân thu nhập cao từ chăn nuôi trâu bò.