Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 20/09/2023
05:57, 20/09/2023
Những nội dung chính: 
1./ Mức thu và phương án thu học phí của Nghệ An năm học 2023 - 2024. 
2./ Nghệ An sắp có công trình phá vỡ mọi kỷ lục về toà tháp xanh trên thế giới. 
3./ Cạm bẫy việc nhẹ lương cao từ bên kia biên giới. 
4./ Cháy hàng thiết bị PCCC, thoát nạn.