Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 24/01/2024
07:40, 24/01/2024
Có những nội dung chính: 
1./ Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề khi cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024. 
2./ Đôn đốc chi trả gộp trợ cấp xã hội tháng 1 và tháng 2 qua tài khoản, hoàn thành trước ngày 3/2. 
3./ Xuân biên phòng ấm lòng dân bản. 
4./ Hoa lan đa dạng phân khúc giá, “chiều lòng” mọi khách hàng.