Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An ngày mới - 30/05/2024:
06:44, 30/05/2024
Những nội dung chính: 
1./ Chủ tịch UBND tỉnh thăm nhà máy thuộc Tập đoàn RUNERGY. 
2./ Nghệ An ứng dụng công nghệ số để giữ rừng. 
3./ Canh tác lúa thông minh: tốt môi trường, tăng lợi nhuận. 
4./ Đón đầu xu hướng thị trường từ bao bì. 
5./ Những tin tức có trong phần thế giới quanh ta: - Malaysia chi hơn 5,3 tỷ USD cho Chiến lược phát triển ngành bán dẫn quốc gia; Dân số Seoul (Hàn Quốc) sẽ chỉ còn 7,9 triệu người vào năm 2052