Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Bài toán nước sạch cho 3 xã của huyện Hưng Nguyên
09:22, 15/06/2019
Nguồn nước ngầm bị suy thoái, nước mặt ô nhiễm, công suất nhà máy thì hạn chế cho nên hai năm gần đây các hộ dân xã Hưng Phúc, Hưng Thắng, Hưng Tân - huyện Hưng Nguyên thiếu nước sạch sinh hoạt trầm trọng. Trong khi đó, chưa có giải pháp nào mang tính khả thi để giải quyết, hiện nay nắng nóng nhu cầu sử dụng nước ngày một tăng cao.