Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tổ chức công đoàn cần làm gì để bảo đảm quyền lợi cho người lao động?
21:04, 28/07/2019
Hôm nay, 28/7, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập công đoàn VN. 90 năm qua, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức công đoàn luôn đồng hành và hỗ trợ đời sống chođoàn viên, xứng đáng là một tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động. Tuy nhiên cùng với xu thế của thời đại, người lao động hiện cần nhiều hơn thế. Điều này đòi hỏi tổ chức công đoàn phải luôn đổi mới về hình thức phương thức hoạt động, phát huy được vai trò của mình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động? Đây cũng là nội dung sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục theo dòng thời sự ngày hôm nay.