TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chế độ cho người hoạt động ở xóm, khối, bản sau sáp nhập
07:22, 11/11/2019
Sau khi sáp nhập, công việc của những người hoạt động không chuyên trách ở các đơn vị khối, xóm, bản có gì thay đổi; mức phụ cấp của họ có điều gì còn băn khoăn khi công việc, trách nhiệm tăng lên mà người làm thì giảm đi?