TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Con Cuông: Điểm sáng trong phong trào viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo
20:45, 08/11/2019
Những năm gần đây, phong trào viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo ở huyện miền núi Con Cuông ngày càng lan tỏa. Đây chính là tín hiệu đáng mừng, khẳng định ý thức tự vươn lên làm chủ cuộc sống, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Đảng và Nhà nước của đồng bào dân tộc thiểu số. Và cũng chính từ phong trào này đã giúp huyện Con Cuông thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo một cách bền vững.