Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời 4.0 nhưng nhận lương hưu kiểu 0.4
07:43, 10/12/2019
Mỗi tháng một lần, các đối tượng hưu trí lại được trả tiền lương qua hệ thống bưu điện. Thế nhưng chi trả như thế nào và nhận như thế nào thì vẫn còn là một câu chuyện. Trong phóng sự sau chúng tôi không sử dụng lời bình mà muốn dành phần lời bình cho quý vị khán giả.