Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhiều cơ sở chế biến gỗ mập mờ ngành nghề kinh doanh
21:13, 27/11/2019
Giấy phép đăng ký kinh doanh một đường nhưng sản xuất một nẻo...Lấy lý do được chế biến gỗ các loại, nhiều cơ sở đang lấy băm dăm làm hoạt động chính của mình. Sự nhập nhèm trong sản xuất của doanh nghiệp, cộng với sự lỏng lẻo khâu kiểm tra sau cấp phép của các địa phương khiến tình trạng tranh mua, tranh bán nguyên liệu giấy xuất hiện. Quy hoạch các vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng vì thế cũng bị phá vỡ.