Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp giao đất trái thẩm quyền
20:45, 13/11/2019
Đến giữa năm 2018, Nghệ An vẫn còn 5000/7.600 trường hợp được giao đất trái thẩm quyền chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài các giải pháp tháo gỡ của tỉnh, các huyện thành thị cũng đã tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại nên đến nay dù vẫn đang còn nhiều vướng mắc, khó khăn nhưng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân được giao đất trái thẩm quyền đã có những chuyển biến tích cực.