Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Người tham gia giao thông cần chấp hành việc nhường đường cho xe ưu tiên
20:38, 15/11/2019
Theo Luật GTĐB thì khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, mọi phương tiện TGGT cùng đều phải chấp hành việc nhường đường, tạo điều kiện để đoàn xe ưu tiên được lưu thông dễ dàng. Quy định là vậy, tuy nhiên trên thực tế vẫn có rất nhiều trường hợp vi phạm, ảnh hưởng tới quá trình thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp của các xe ưu tiên.