Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Người lính với niềm đam mê Dân ca Ví Giặm
08:09, 22/12/2020
Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” luôn có vị trí xứng đáng trong nhân nhân, bởi các anh không chỉ chịu đựng gian khổ hy sinh, sẵn sàng quên mình cho sự bình yên của tổ quốc. Khác với hình ảnh người chiến sĩ cầm súng, ngày hôm nay Lê Long mời quý vị cùng gặp gỡ người lính với những cống hiến cho di sản văn hóa của dân tộc – di sản dân ca ví giặm.
NTV