Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạo kết nối cung cầu cho sản phẩm công nghiệp nông thôn
13:00, 11/10/2021
Sản phẩm công nghiệp nông thôn là hội tụ tinh túy của nghề truyền thống. Tuy nhiên, những sản phẩm này vẫn còn yếu từ khâu sản xuất tới kinh doanh, nhất là công tác mở rộng thị trường. Do đó, việc tạo kết nối cung cầu cho các sản phẩm này đang được các cấp, các ngành và doanh nghiệp quan tâm, nhằm tìm kiếm cơ hội xuất khẩu cho sản phẩm.