Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Sản xuất Công nghiệp vượt khó đạt tăng trưởng 17% so với năm 2020
20:47, 18/12/2021
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid-19 nhưng với tinh thần vượt khó, linh hoạt thích ứng của cộng đồng DN nên tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng trên 17% so với năm 2020