Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của HĐND tỉnh
20:23, 22/04/2022
Giám sát là một chức năng quan trọng trong hoạt động của HĐND các cấp. Đây không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của Hội đồng nhân dân và các đại biểu HĐND thay mặt nhân dân và cử tri trong việc theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Vậy trong nhiệm kỳ này, Thường trực và các ban HĐND tỉnh có những giải pháp gì để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng của cử tri. Trong chuyên mục đối thoại với cử tri, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Cao Tiến Trung - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh xung quanh nội dung này.