Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hà Tĩnh khắc ghi lời Bác dặn
20:54, 10/06/2022
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn dành cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh những tình cảm, sự quan tâm đặc biệt. Ngoài lần về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957), Bác Hồ đã 16 lần gửi điện, thư, viết bài cho cá nhân, tập thể; 4 lần trực tiếp gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ, quân và dân Hà Tĩnh. Trong các bài viết, bài nói chuyện, Bác đều dành thời gian nhắc nhở, căn dặn cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Tĩnh đoàn kết, tăng gia sản xuất, chung sức xây dựng quê hương.