Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An xây dựng thí điểm đơn vị kiểu mẫu thực hiện Đề án 06
20:33, 08/05/2023
Ngày 13/4 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch về việc xây dựng thí điểm đơn vị kiểu mẫu thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đã lựa chọn 2 mô hình cấp huyện và 6 mô hình cấp phường để triển khai đơn vị kiểu mẫu Đề án 06.