Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Quy định về tách thửa đất của thị xã Cửa Lò liệu có trái luật?
20:50, 03/05/2023
Chuyên mục A lô NTV Kết nối! nhận được phản ánh của người dân Thị xã Cửa Lò về việc gặp khó khăn trong việc tách thửa đất. Dù đã thực hiện theo đúng Quyết định 28 năm 2021 của UBND tỉnh về việc tách thửa đất, nhưng phòng quản lý Đô thị của thị xã Cửa Lò lại không cho phép vì trái với quy định của thị xã. Phóng viên chuyên mục A lô NTV kết nối đã đi tìm hiểu về sự việc này