Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng
20:28, 30/07/2023
Với nhiều tính năng đa dạng, tiện lợi, mạng xã hội đang ngày càng trở nên phổ biến, có tác động mạnh mẽ tới dư luận xã hội, thu hút nhiều người tham gia, sử dụng. Tuy nhiên ngoài những mặt tích cực mang lại thì không gian mạng cũng đang bị các thế lực thù địch triệt để lợi dụng để phát tán các luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, gây tâm lý hoang mang và bất ổn trong xã hội. Rất nhiều người vì thiếu hiểu biết mà đã chia sẻ các thông tin thiếu kiểm chứng; thậm chí là tin vào các luận điệu xuyên tạc để bị lợi dụng. Giải pháp nào để đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch? Trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và chính mỗi người dân là gì?