Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhân rộng mô hình “Sáng, xanh, sạch, đẹp”
21:05, 25/08/2023
Nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu, những năm qua các cấp Hội Nông dân ở Nghệ An đã đăng ký thực hiện, xây dựng các công trình và đảm nhận nhiều hoạt động để góp phần xây dựng cảnh quan luôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Qua đó, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đô thị, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.