Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Ngành thủy sản “khát” vốn
20:32, 02/08/2023
Những biến động về thị trường, biến đổi khí hậu, với nhiều hình thái thời tiết cực đoan đã tác động mạnh đến tình hình sản xuất, kinh doanh ngành nuôi trồng, chế biến thủy sản của tỉnh. Chưa kể thiếu hụt nguồn vốn đang khiến việc đầu tư nuôi trồng, chế biến gặp nhiều khó khăn, dẫn tới nguy cơ giảm sản lượng, thiếu nguyên liệu chế biến. Sớm tiếp cận được vốn ưu đãi để tái đầu tư cho nuôi trồng, chế biến là mong mỏi lớn nhất của người nuôi và doanh nghiệp thủy sản trong lúc này.