Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An nâng cao hiệu quả nuôi trồng Thủy sản
15:34, 22/06/2024
Với bờ biển dài hơn 82km, 6 cửa lạch và nhiều sông suối, hồ đập, diện tích có thể đưa vào nuôi trồng thủy sản lên tới hơn 52.000ha, trong đó nuôi nước ngọt trên 48.000ha; nuôi mặn, lợ hơn 4000ha; Nghệ An được đánh giá là một trong những tỉnh có tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy sản trên cả nước. 
Chương trình phát triển kinh tế thủy sản giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Nghệ An đề ra mục tiêu: Từng bước mở rộng diện tích nuôi trồng tại những vùng nuôi đủ điều kiện; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn thực phẩm gắn với bảo vệ môi trường.