Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 30/04/2019
05:59, 30/04/2019
Có những nội dung chính: Chiến thắng 30-4 - Chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với sức mạnh thời đại; Chiến dịch Hồ Chí Minh qua ký ức của các cựu chiến binh; Trong điều kiện thời tiết nắng nóng,bà con nông dân đã có nhiều giải pháp để tránh nắng khi ra đồng thu hoạch vụ xuân