Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 01/08/2019
07:38, 01/08/2019
Có những nội dung chính: Kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII tại Ban tổ chức tỉnh ủy; Tăng cường các giải pháp để xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị tại các vùng đặc thù; Công tác Tuyên giáo hướng về cơ sở; Tình trạng Buôn lậu, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp