Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Phát thanh - 06/10/2019
06:59, 06/10/2019
Những nội dung chính: - Tính đến thời điểm này, dịch tả lợn Châu Phi đã lan rộng ra 21/21 huyện thành thị của tỉnh Nghệ An. Gần 62 nghìn con lợn bị tiêu hủy với tổng trọng lượng gần 27 nghìn 500 tấn. - Tập trung rà soát lại cây trồng chủ lực, hiệu quả nhằm phát triển nền nông nghiệp toàn diện, tương xứng với tiềm năng - Phong trào hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, mua sắm thiết chế văn hóa ở các xóm vùng giáo khó khăn ở huyện Nghi Lộc. - Từ vụ việc một xe 4 chỗ không chịu nhường đường cho xe cứu hỏa vừa xảy ra tại Nghệ An, mục Theo dòng thời sự có bài: Nhường đường - không chỉ là vấn đề tuân thủ pháp luật