Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 04/11/2019
07:23, 04/11/2019
Có những nội dung chính: Kết quả sau 10 năm xây dựng Nông thôn mới ở Diễn Châu; Giải quyết đơn thư tồn đọng ở cơ sở từ các cuộc tiếp công dân; Hệ lụy từ việc đi xuất khẩu lao động trái phép