Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Phát thanh - 24/10/2019
06:59, 24/10/2019
Những nội dung chính: - UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 để nghe và cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch KTXH, quốc phòng, an ninh và một số dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh. - Đến thời điểm này, nhiều xã, thị trên địa bàn đã hoàn thành việc sáp nhập xóm, khối, bản - Chuyên mục theo dòng thời sự hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài: Ngăn chặn mối nguy hại lớn cho Đảng trước kỳ Đại hội