Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 12/10/2019
06:46, 12/10/2019
Có những nội dung chính: Thường trực HĐND tỉnh giám sát về việc giải quyết lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; Cần làm gì để Nâng cao ý thức sản xuất, chế biến nông sản an toàn; GPMB cao tốc Bắc Nam: Phân kỳ để hoàn thành giải ngân, thu hồi đất nông nghiệp trong năm 2019.