Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Phát thanh - 08/10/2019
07:00, 08/10/2019
Những nội dung chính: - 75 hãng hàng không trong và ngoài nước khai thác thị trường hàng không Việt Nam. - Các địa phương triển khai cấp bách việc ngăn chặn khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi. - Liên kết với Doanh nghiệp trong bao tiêu nông sản- hướng đi bền vững của Nông nghiệp hiện đại. - Chưa được phê duyệt kê hoạch vận động tài trợ, nhiều trường THPT vẫn tiến hành thu tiền - Quyết liệt ngăn chặn nạn chạy chức, chạy quyền là nội dung sẽ được đề cập đến trong chuyên mục TDTS.