Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Phát thanh - 11/10/2019
07:00, 11/10/2019
Những nội dung chính: - HĐND tỉnh kiểm tra đề án phát triển công tác Y tế theo hướng xã hội hóa, nâng cao chất lượng phòng bệnh, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Nghệ an giai đoạn 2016-2020. - Hiểm họa từ khai thác nước ngầm trái phép! - Cần chấn chỉnh tình trạng cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tràn lan và dễ dãi là nội dung sẽ được đề cập đến trong chuyên mục TDTS.