Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Phát thanh - 18/10/2019
07:00, 18/10/2019
Những nội dung chính: * UBND tỉnh và Bộ GTVT bàn và thống nhất một số vấn đề liên quan đến công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây mới một số cảng biển để phục vụ nhu cầu vận tải hàng hải trên địa bàn Nghệ An. * Sau khi nước rút, các cơ quan, đơn vị, khu dân cư và các địa phương đã khẩn trương tập trung lực lượng khắc phục hậu quả do mưa lụt gây ra. * Nghệ An nỗ lực về đích Nông thôn mới trước một năm * Ủy ban MTTQ Nghĩa Đàn đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững