Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 15/10/2019
07:13, 15/10/2019
Có những nội dung chính: Hội thảo 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác thủy lợi nội đồng để phục vụ cho sản xuất vụ đông; Phát triển tổ hợp tác, tổ liên kết trong nông dân