Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 29/10/2019
07:30, 29/10/2019
Có những nội dung chính: Tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 để nghe và cho ý kiến đối với một số nội dung quan trọng; Các huyện miền núi với những chuyển đổi tích cực trong sản xuất vụ Đông; Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong các trường Đại học, Cao đẳng; Vụ 39 thi thể trong container tại Anh:Tập trung hỗ trợ nếu có công dân địa phương thiệt mang.