Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự phát thanh - 06/04/2020
06:10, 06/04/2020
Có những nội dung chính:
- Lan tỏa tình quân dân trong mùa dịch covid 19.
- Diễn Châu giữ gìn nét đẹp văn hóa làng trong xây dựng NTM, tạo chiều sâu văn hóa bền vững cho vùng đồng bằng ven biển xứ Nghệ.
- Công cuộc chống dịch Covid -19- cần sự đồng lòng, chung sức của toàn dân 
NTV