Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Phát thanh - 03/5/2020
06:58, 03/05/2020
Những nội dung chính:
- Đẩy mạnh phát triển kinh tế sau thời gian thực hiện các giải pháp quyết liệt phòng chống dịch Covid 19.
- Điều chỉnh thời gian Đại hội Đảng phù hợp với tình hình dịch Covid -19.
- Vì sao Ô nhiễm môi trường qua hai nhiệm kỳ chưa được giải quyết
- Cần làm gì để Gói hỗ trợ an sinh xã hội ước tính khoảng 62.000 tỷ đồng đến đúng đối tượng Là nội dung sẽ được đề cập đến trong chuyên mục TDTS hôm nay
NTV