4028eaa46735a26101673a4df345003c
ff8080815e5b41fb015e5b817a510004
4028eaa467639b470167775a887e08b0
4028eaa467639b470167775531110812
/media/thoi-su/thoi-su-truyen-hinh/
Thời sự truyền hình - 13/06/2018
4028eaa467ea09b60167ecb303fe4de4
Thời sự truyền hình
TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự truyền hình - 13/06/2018
22:08, 13/06/2018
Có những nội dung chính: 
1. UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 6
2. Các địa phương nỗ lực thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra 
3. Tạo bước chuyển trong thực hiện Nghị quyết TƯ 6 - Khóa 12
4. Tuổi trẻ Nghệ An: Hãy yêu nước một cách tỉnh táo và có trách nhiệm. 
5. Nhật Bản hạ độ tuổi trưởng thành xuống 18 tuổi