Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự truyền hình - 14/06/2019
21:15, 14/06/2019
Có những nội dung chính: 1. Tập trung sửa chữa, nâng cấp hồ chứa mùa mưa bão. 2. Tập trung chống hạn cho lúa hè thu. 3. Bài toán nước sạch cho 3 xã của huyện Hưng Nguyên 4. Hiệu quả từ việc thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy các cấp tiếp dân định kỳ.