Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự truyền hình - 16/12/2019
20:10, 16/12/2019
Có những nội dung chính: 1./ Cần hướng sản xuất nông nghiệp theo chuỗi 2./ Người dân miền núi nuôi trồng đặc sản phục vụ thị trường Tết 3./ Nhiều khó khăn, bất cập trong trong xác định mức độ trẻ khuyết tật