Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự truyền hình - 30/12/2019
20:10, 30/12/2019
Có những nội dung chính: 1./ Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách năm 2020 2./ Các hợp tác xã trồng rau phục vụ Tết. 3./ Thận trọng trong quá trình giao rừng và đất lâm nghiệp 4./ GPMB đường bộ Cao tốc Bắc Nam: Lúng túng trong chỉ đạo, dự án tái định cư chậm triển khai.