Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự truyền hình - 23/12/2019
20:20, 23/12/2019
Có những nội dung chính: 1./ Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. 2./ Giải pháp hồi sinh cho những vườn cam bị bệnh 3./ Xã hội hóa y tế cần đi đôi với quy hoạch mạng lưới y tế phù hợp