Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình - 02/01/2020
20:20, 02/01/2020
Những nội dung chính: 1/ Năm 2020: Hoàn thành đúng tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia 2/ Các địa phương tập trung diệt chuột bảo vệ sản xuất. 3/ Sức lan tỏa của chương trình Tết vì người nghèo. 4/ Báo động hạn hán nghiêm trọng tại Thái Lan