Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 24/10/2021
20:41, 24/10/2021
Có những nội dung chính: 
1./ Quốc hội thảo luận về công tác phòng chống tội phạm, dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. 
2./ Nghệ An: phòng chống dịch trong tình hình mới. 
3./ Hàng loạt công trình lấn chiếm hệ thống tiêu thoát lũ.