Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình trưa - 12/11/2021
11:55, 12/11/2021
Có những nội dung chính: 1./ Xây dựng các giải pháp phục hồi sản xuất kinh doanh. 2./ Nghệ An: Thúc đẩy chuỗi liên kết sản xuất ngô sinh khối. 3./ Hiệu quả của liên kết trong chăn nuôi. 4./ Tăng cường quản lý lao động trong doanh nghiệp có F0 về địa phương.