Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 08/04/2022
20:27, 08/04/2022
Có những nội dung chính: 
1./ Nghệ An tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng uỷ Quân sự Trung ương. 
2./ Tăng trưởng Quý 1-dấu hiệu nền kinh tế phục hồi. 
3./ Không khí trước giờ khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022. 
4./ Cụ thể hóa Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC.