Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 22/06/2022
20:19, 22/06/2022
Những nội dung chính:
1. Hiệu quả từ chương trình giúp đỡ xã nghèo miền Tây
2. Tôn vinh 59 tình nguyện viên hiến máu tiêu biểu, giai đoạn 2020-2022
3. Thí điểm trường tiên tiến: nhiều phụ huynh băn khoăn chọn trường
4. Đường thoát lũ sông Cả - dân mòn mỏi đợi chờ