Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình tối - 16/06/2022
20:19, 16/06/2022
Những nội dung chính: 
1./ Bế mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV.  
2./ UBND tỉnh họp chuyên đề tháng 6 năm 2022.
3./ Tiếp tục gia hạn thuế, hỗ trợ Doanh nghiệp phục hồi SXKD.
4./ Yên Thành: Trách nhiệm khôi phục đường giao thông tại xã Đức Thành thuộc về ai?.