Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 15/08/2022
11:53, 15/08/2022
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 15/08/2022. Có những nội dung chính: 
1./ Ủy ban Tư pháp Quốc hội khảo sát tình hình chấp pháp tại Nghệ An. 
2./ Tỷ giá tăng, doanh nghiệp gặp khó. 
3./ Tăng cường quản lý nhà nước đối với các dự án treo, dự án chậm tiến độ.