Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 11/08/2022
20:12, 11/08/2022
Những nội dung chính: 
- Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững 
- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để cải thiện chỉ số PAR INDEX, SIPAS và PAPI 
- Mùa Vu Lan bàn chuyện dạy con chữ “Hiếu”